Polazak u vrtic

Polazak u vrtić je važna promena za svako dete, ali i za njegovu celu porodicu. S obzirom da pohađanje vrtića nije obavezno, osim u godini pred polazak u školu, zbog pripremnog predškolskog programa, najpre, razjasnite sami sebi da li je vaše dete spremno za ovu veliku promenu. U kom uzrastu

-Dete i igra

Igre u pesku Deca obožavaju da se igraju u pesku, kako na plaži, tako i na igralištu. Uživaju da kopaju, presipaju pesak iz jedne posude, u drugu, treću, da dodaju vodu… Šta se uči kroz ovu igru: Igre u pesku podstiču mališana da istražuje i uči o uzrocima i posledicama (šta se de

Agresivnost

Agresivnost kod dece je sve rasprostranjenija i sve većem broju roditelja zadaje glavobolje pa se čini da je ovo zapravo tema kojom je potrebno svi da se bavimo. Sa jedne strane tiče se onih čija deca ispoljavaju takvo ponašanje, sa druge roditelja čija deca takvo ponašanje trpe i sa treće s

Dete i vrtic

Da li je vrtić potreban detetu? Vrtić je potreban detetu, jer oko četvrte godine, mališani pokazuju sve veću zainteresovanost za drugu decu. Počinje da im opada interesovanje za odrasle, pa nemojte da vas čudi što vaš mališan nije više zadovoljan samo vašim društvom ili društvom bake i

Inkluzivno obrazovanje

Inkluzivni pristup u obrazovanju se oslanja na princip poštovanja prava na obrazovanje za sve. Svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje u skladu sa svojim potrebama. Inkluzivno obrazovanje pruža mogućnost svoj deci da budu deo sopstvene vršnjačke grupe, da se kao njen član socijalizuju i

Kome poveravamo nasu decu u vrticu?

Vaspitacu je posao zadovoljstvo! Voli decu,lepo se oseca u drustvu dece,postuje licnost svakog deteta,ima razumevanja za svako dete. Svoja osecanja izrazava tonom kojim se obraca,putem reci koje koristi i izrazom lica…. Uvek je na njegovoj strani,jer detetu pokazuje da mu ono znaci,da ga uvaza

Saradnja sa porodicom-Happy Children

Porodica je prva sredina u kojoj dete dobija podsticaje za razvoj,stice prva saznanja o sebi. Predskolsko vaspitanje i obrazovanje je nastavak porodicnog vaspitanja.Iz tog razloga,ukljucivanje roditelja u zivot vrtica je neophodan.Saradnja pordice i vrtica se gradi na temelju partnerskog odnosa.Potr

Priprema za polazak u školu

vrtic-happy-children-priprema-za-polazak-u-skolu
Dete u predškolskom uzrastu uči situaciono, u kontekstu svakodnevnog životnog iskustva i igre. Ono prepoznaje slova, brojeve, različite oblike i uči pravila socijalnog ponašanja (čeka na red, obraća se i traži informacije). Putem igre dete istražuje, eksperimentiše, rešava probleme, upor

Emocije kod deteta

vrtic-happy-children-emocije-deteta
Emocije su ključ za srećan i uspešan život deteta. Samo dete koje prepoznaje i na zdrav način izražava svoja osećanja i potrebe, može u punoj meri iskoristiti svoje intelektualne potencijale i uspostaviti kvalitetne kontakte sa drugom decom. Prihvatimo sve emocije koje dete ispolji – b

Kako motoričke veštine pomažu detetu

vrtic-happy-children-motoricke-vestine
U prvim godinama života jedan od najbitnijih oblika razvoja deteta je kontrola mišića tela. Mi odrasli, moramo pomoći detetu da upozna svoje telo, da mu bude prijatno i da nauči da ga koristi. Detetu je pokret izvor zabave, samostalnije je i manje zavisno od tuđe pomoći. U vrtiću, vaše dete