Kreativnost kod dece

Prema mišljenju mnogih stručnjaka koji se bave psiho-fizičkim razvojem dece, period do sedme godine smatra se najznačajnijim za razvijanje svih motornih i intelektualnih veština. Stoga bi roditelji , u skladu sa interesovanjima i sklonostima deteta, trebalo da posvete pažnju svakoj od tih veš

-Dete i prvi zubici

Šta se dešava ako se zubi pojave odmah nakon rođenja? Nekada se dešava da se odmah po rođenju jave tvorevine slične zubima. U stvari, radi se o orožalim zaostacima tkiva, iz kojih se razvijaju zubne klice. Ti, takozvani predmlečni zubi, mogu da predstavljaju opasnost po bebu – jer nisu

Priprema za polazak u školu

vrtic-happy-children-priprema-za-polazak-u-skolu
Dete u predškolskom uzrastu uči situaciono, u kontekstu svakodnevnog životnog iskustva i igre. Ono prepoznaje slova, brojeve, različite oblike i uči pravila socijalnog ponašanja (čeka na red, obraća se i traži informacije). Putem igre dete istražuje, eksperimentiše, rešava probleme, upor

Emocije kod deteta

vrtic-happy-children-emocije-deteta
Emocije su ključ za srećan i uspešan život deteta. Samo dete koje prepoznaje i na zdrav način izražava svoja osećanja i potrebe, može u punoj meri iskoristiti svoje intelektualne potencijale i uspostaviti kvalitetne kontakte sa drugom decom. Prihvatimo sve emocije koje dete ispolji – b

Kako motoričke veštine pomažu detetu

vrtic-happy-children-motoricke-vestine
U prvim godinama života jedan od najbitnijih oblika razvoja deteta je kontrola mišića tela. Mi odrasli, moramo pomoći detetu da upozna svoje telo, da mu bude prijatno i da nauči da ga koristi. Detetu je pokret izvor zabave, samostalnije je i manje zavisno od tuđe pomoći. U vrtiću, vaše dete