Polazak u vrtić je važna promena za svako dete, ali i za njegovu celu porodicu. S obzirom da pohađanje vrtića nije obavezno, osim u godini pred polazak u školu, zbog pripremnog predškolskog programa, najpre, razjasnite sami sebi da li je vaše dete spremno za ovu veliku promenu.

U kom uzrastu bi dete trebalo da krene u vrtić?
Odgovor na ovo pitanje je isti kao odgovor na pitanje: Od kog uzrasta su detetu potrebni drugari?

Drugari, odnosno, društvo vršnjaka potrebno je od najranijeg uzrasta. Naime, koliko god roditelji pokušavaju da u igri sa detetom budu saigrači, oni uvek ostaju mama ili tata, i uvek odrasla osoba, pa ne mogu biti adekvatno društvo. Takođe, roditelji su često umorni, prezasićeni svojim obavezama, pa se igri sa detetom posvećuju sa delimičnom pažnjom. Pored obrazovne uloge koju vrtić ima i principa sticanja znanja kroz igru i zabavu, druga važna uloga vrtića je socijalizacija. Smatra se da je za dete neophodno da, pored određenih znanja, ima i određene socijalne veštine pre nego što krene u školu. Zato, što ga ranije upišete, utoliko će ono imati više vremena da nauči da deli, da se svađa, miri, neguje svoja drugarstva, konstruktivno razgovara. Nažalost, uticaj vršnjaka može biti i negativan (naučiće ružne reči i psovke, na primer), ali i to je sastavni deo odrastanja. Ne možete ih izbeći, a brže ćete početi da ih prevazilazite ukoliko se ova ponašanja kod deteta rano ispolje.

Pročitajte i… Kada je pravo vreme za polazak u vrtić?

Prekretnica treće godine. Treća godina se obično smatra prekretnicom za ulazak deteta u vršnjačko društvo. Sa druge strane, nisu ni sva deca spremna za kolektiv (vrtić) sa tri godine. Ukoliko su odrastala prezaštićena, imala više odraslih osoba njima posvećenih u svojoj okolini, sigurno je da će adaptacija na vrtić biti teža. Postoji mogućnost i da dete, jednostavno, još nije zrelo za kolektiv. Tada se obično predlaže da se polazak u vrtić odloži na nekoliko meseci. Ipak, čak i kada dete ne ide u vrtić, društvo vršnjaka mu je neophodno. Ne samo da će to ubrzati njegov razvoj, već će ga preusmeriti u drugom pravcu. Zato, omogućite svom detetu što više kontakata sa decom u parku, igraonicama i slično.

Pripremni predškolski program u vrtićima ili pri pojedinim osnovnim školama, koji je postao obavezan i u našem sistemu obrazovanja, nametnuo je neophodnost boravka deteta u vrtiću ili predškolskoj ustanovi minimum jednu godinu pre polaska u školu. Tako, ako dete ne krene ranije u vrtić, u ovoj godini pre polaska u školu, biće obavezno.

Pročitajte i… Predškolska priprema – u vrtiću ili u školi?

Sa pripremom deteta na vrtić počnite na vreme, odabirom odgovarajućeg vrtića za dete a potom, i pripremom deteta. Sa ovom pripremom, počnite mesecima pre nego dete prvi put odvedete u vrtić. Povrmeno prošetajte do vrtića, govorite detetu, da će uskoro i ono tu dolaziti da se igra.

Kako ćete detetu olakšati adaptaciju na vrtić?
Vaš stav. Uverenje da svako dete mora da doživi stres prilikom polaska u vrtić je predrasuda. Naprotiv, kroz “pakao” mnogo češće prolaze roditelji nego njihova deca. Istina je da onoliko i onako kako su roditelji spremni za vrtić, to će se odražavati i na njihove mališane. Upravo od toga u najvećoj meri zavisi koliko će dete teško da prođe kroz ovaj period. Naime, ukoliko roditelj oseća strah, on to (svesno ili ne) prenosi na dete. Međutim, ukoliko je miran i optimističan, ukoliko ostavlja utisak da je sve u redu, ako uspe da svom detetu prikaže radosti što kreće u svoju prvu “školicu” – i dete će ući u vrtić bez velike “drame”.

Realna slika vrtića. Nemojte govoriti o mogućim problemima (o tome razgovarajte sa vaspitačicom), već uputite dete u sve lepo što ga tamo čeka (novi drugari, nove igre, nova iskustva…).

Leave Your Reply