vrtic-happy-children-priprema-za-polazak-u-skolu

Dete u predškolskom uzrastu uči situaciono, u kontekstu svakodnevnog životnog iskustva i igre. Ono prepoznaje slova, brojeve, različite oblike i uči pravila socijalnog ponašanja (čeka na red, obraća se i traži informacije).

Putem igre dete istražuje, eksperimentiše, rešava probleme, upoređuje, pregovara, uspostavlja odnose, sarađuje i planira, komunicira i razvija motoričku kontrolu.

Svrha pripreme deteta za polazak u školu je da omogući da dete proširi i uobliči svoja znanja i iskustva o svetu putem izbalansiranih uticaja, podrži otkrivanje i razvoj detetovih potencijala, probudi motivaciju za učenje i saznanja u novom socijalnom kontekstu.

Ona podrazumeva davanje prilike svakom detetu da uči na način koji je najprikladniji za njega, s obzirom na njegove individualne sposobnosti, uzrasne, jezičke i kulturološke mogućnosti.

Leave Your Reply