Aktivnosti za decu uzrasta od 12 – 36 meseci:

od 12 – 18

 • Dodavanje igračaka na zahtev
 • Pokazivanje i demonstriranje drugoj osobi
 • Kako se voli
 • Igre za razvijanje radoznalosti i održavanje pažnje
 • Skrivalice
 • Imitativne igre
 • Aktivnosti koje doprinose saznanju o sebi
 • Tradicionalne igre

od 18 – 24

 • Zajedničke, praktične aktivnosti deteta i odraslog
 • Pokazivanje i demonstriranje drugoj osobi
 • Rešavanje sukoba
 • Imitiranje
 • Podučavanje vršnjaka
 • Skrivalice
 • Igre “Kobajagi”
 • Odlaganje
 • Igre uloga
 • Upoznavanje sa delovima tela
 • Eksperimentisanje deteta sa sopstvenim ponašanjem
 • Igre pred ogledalom
 • Tradicionalne igre

od 24 – 36

 • Svi tipovi igara skrivalica
 • Odlaganje zadovoljenja potreba i želja
 • Završavanje zadataka
 • Igre ogledala
 • Grupne pokretne igre
 • Igre istrajnosti
 • Igre uloga
 • Igre spremanja i raspremanja
 • Igre o emocijama
 • Izvršavanje naloga i zadataka
 • Igre pokušavanja
 • Socijalne igre
 • Tradicionalne igre