Aktivnosti za decu uzrasta od 3 – 5 godine:

od 3 – 4

 • Obogaćivanje interakcije, verbalne i neverbalne komunikacije
 • Osamostaljivanje
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja sebe u ogledalu i identifikacije sa sopstvenim imenom
 • Razvijanje svesti o delovima tela i njihovoj funkciji
 • Razvijanje slike o sebi
 • Razvijanje senzibiliteta i sposobnosti da oseti samo sebe
 • Razvijanje tolerancije na frustraciju i samokontrole
 • Podsticanje sposobnosti rešavanja konflikata verbalnim sredstvima
 • Razvijanje saradnje sa vršnjacima
 • Kanalisanje negativnih emocionalnih stanja
 • Ovladavanje proširenim repertoarom emocionalnih odgovora

od 4 – 5

 • Razvijanje svesti o sebi, svom telu, emocijama, mislima, potrebama
 • Ovladavanje sopstvenim telom u prostoru
 • Ovladavanje različitim mogućnostima izražavanja sebe
 • Dalje razvijanje tolerancije na frustraciju i samokontrole
 • Razvijanje empatije
 • Verbalizovanje i kanalisano ispoljavanje negativnih emocionalnih stanja
 • Razvijanje veština saradnje i dogovaranja
 • Podsticanje grupne kohezije
 • Povezivanje dece sa kulturnim i tradicionalnim vrednostima šire društvene zajednice i jačanje svesti o pripadnosti