Aktivnosti i ciljevi za decu uzrasta od 5 godina:

 • Razvijanje svesti o sebi
 • Izražavanje sebe telom, pokretom
 • Doživljavanje sebe u kontinuitetu vremena
 • Sticanje samopouzdanja, poverenja i sigurnosti u sebe
 • Razvijanje samopoštovanja
 • Razvijanje svesti o vršnjacima
 • Podsticanje na komunikaciju, saradnju i kooperativnost u zajedničkim aktivnostima
 • Odlaganje zadovoljenja potreba
 • Izgradnja odnosa sa drugima
 • Razumevanje i uvažavanje emocionalnih stanja, potreba i osećanja drugih
 • Kanalisanje negativnih emocija prema sebi i prema drugoj deci