vrtic-happy-children-emocije-deteta

Emocije su ključ za srećan i uspešan život deteta. Samo dete koje prepoznaje i na zdrav način izražava svoja osećanja i potrebe, može u punoj meri iskoristiti svoje intelektualne potencijale i uspostaviti kvalitetne kontakte sa drugom decom. Prihvatimo sve emocije koje dete ispolji – bes i tugu baš kao i radost i ushićenje. Osećanja su jezgro deteta. Važno je da dete nauči koje sve emocije postoje, da prepoznaje različite emocije kod sebe i drugih, da ovlada različitim mogućnostima izražavanja svojih emocija i potreba.

Deca su vešta u prepoznavanju svojih osećanja i osećanja onih sa kojima su u kontaktu, u vrtiću lakše i brže uspostavljaju kontakt sa drugom decom i mnogo ređe ulaze u konflikte. Takva deca su sigurna i smirena, pa će uspešno koristiti sve svoje intelektualne kapacitete.

Leave Your Reply